نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت كميته تحقيقات دانشجويينقشه سايت كميته تحقيقات دانشجويي
صفحه اصلی
معرفی
چارت سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای مرکزی</span>شورای مرکزی
اعضا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مصوبات</span>مصوبات
سال 92
سال 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
پژوهش
فرم هاي پژوهشي و صورت جلسات
زبان
تحصيلات تكميلي
انتشارات
دانشكده هاي اقماري
فناوري اطلاعات
شبكه همكار كميته تحقيقات دانشجويي كشور
آموزش و توسعه
يوسرن
واحد هاي كميته تحقيقات
واحد پايش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات </span>نشریات
نشريه پژوهان
عضویت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه ها</span>کارگاه ها
ثبت درخواست كارگاه
ثبت نام كارگاه هاي كميته تحقيقات دانشجويي
آیین نامه ها
ارتباط با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">متفرقه</span>متفرقه
برنامه حضور در كميته
همايش
اطلاعيه كارگاه ها
سايت كميته كشوري تحقيقات دانشجويي
ساختارانساني كميته تحقيقات دانشجويي وصورت جلسات مصوب
لينك هاي مرتبط
نشريه پژوهان
آئين نامه انتخاب پژوهشگر برتر
ثبت نام كارگاه
Collapse ساختار انسانيساختار انساني
ساختار انساني
سرپرست كميته
كارشناس كميته
دبيران كميته هاي دانشكده ها
دبير و نائب دبير كميته
سرپرستان كميته هاي دانشكده ها
تماس با ما
صورت جلسات كميته
مجلات علمي دانشگاه
پژوهشگران برتر
طرح هاي مصوب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گالري عكس</span>گالري عكس
گالري عكس
سيزدهمين كنگره دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور
نوزدهمين كنگره دانشجويان علوم پزشكي كشور
كمپين ليپوكپ
بيستمين كنگره دانشجويان علوم پزشكي كشور
برگزاري مراسم MEDTALK
گواهي كارگاه ها و كمپين ها
مقالات چاپ شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صورت جلسات</span>صورت جلسات
صورت جلسات سال 1398
خبر
فرم هاي پژوهشي
صورت جلسات و فرم هاي پژوهشيكليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal