برگزاري مراسم گراميداشت هفته پژوهش و تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه
مراسم گراميداشت هفته پژوهش و فناوري سال 98 و تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه در يكسال اخير در سالن شهيد دكتر رحيمي دانشگاه برگزار شد.
رئيس دانشگاه در اين مراسم با قدرداني از دست اندركاران امر پژوهش در دانشگاه و اشاره به اينكه حمايت و توجه ويژه به پژوهش و فناوري از سياست هاي كلي كشور است گفت: اميدواريم در اين راستا دستاوردهاي بزرگي در كشور به دست بياوريم و بتوانيم در حوزه پژوهش فاصله خود را با كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته دنيا،كمتر كنيم.
 
 دكتر محمد دهقاني فيروزآبادي افزود: به همين منظور در دانشگاه علوم پزشكي سعي شده است تا حداكثرحمايت از حوزه پژوهش و فناوري صورت بگيرد و علي رغم همه مشكلات مالي و اعتباري كه كشور درگير آن است اما سهم پژوهش جايگاه خودش را دارد و سعي مي شود  تا اعتبارات پژوهشي به طور كلي در اختيارحوزه پژوهشي و فناوري دانشگاه قرار گيرد.
وي با اظهار اينكه يك سال گذشته شركتهاي نوپاي دانش بنيان به ويژه در توليد كيتهاي پژوهشي، تشخيصي تلاشهاي ارزشمندي را انجام داده اند كه واقعا جاي تقدير و تشكردارد خاطرنشان كرد: انتظار مي رود با حمايت هاي مجموعه دانشگاه، دستاوردهاي بهتري در شركت هاي دانش بنيان دانشگاه شاهد باشيم.
رئيس دانشگاه با اشاره به اجراي 2 طرح مهم در دانشگاه در سال گذشته تصريح كرد: فاز اول طرح سنجش سلامت سالمندان براي 1800 سالمند شهري و روستايي بيرجند به اتمام رسيده است كه اين طرح در سطح استان به عنوان يكي از طرحهاي برترمورد تقدير قرار گرفت و همچنين مرحله دوم آن در حال آغاز است.
دكتر دهقاني با اشاره به اقدامات و اعتباراتي كه براي اجراي طرح كوهورت كارمندان دانشگاه در نظر گرفته شده است گفت: اميدواريم اين طرح كه يكي از طرح هاي پژوهشي مصوب كشوري است به زودي اجرايي شود.
 
معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه نيز در اين مراسم به ارائه گزارشي از عملكرد يكسال اخير اين معاونت پرداخت و گفت: آزمايشگاه جامع تحقيقات يكي از زيرساخت هاي مهم دانشگاه است كه در سال گذشته توانستيم حدود 120 متر مربع به فضاي آن كنيم و در حال حاضر حدود 700 متر مربع فضاي آزمايشگاهي داريم كه دستگاه هايي با هزينه اي بالغ بر 6 ميليارد ريال در سال گذشته براي اين آزمايشگاه خريداري شده است.
دكتر طوبي كاظمي همچنين به فعاليتهاي كميته تحقيقات دانشجويي اشاره كرد و گفت: ميزبان سيزدهمين كنگره سالانه دانشجويان علوم پزشكي كشور در ارديبهشت ماه سال 98 بوديم و همچنين اعزام گروهي از دانشجويان به بيستمين كنگره پژوهشي سالانه دانشجويان علوم پزشكي در استان كرمانشاه را داشته ايم كه در بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بيشترين تعداد مقالات با 28 پوستر ،6 سخنران، ارسال شده است كه در اين كنگره خانم  صادقي از دانشجويان پزشكي مفتخر به كسب سخنران برتر شد. همچنين از ابتداي سال جاري تاكنون 40 طرح تحقيقاتي دانشجويي به تصويب رسيده و برنامه ريزي جهت برگزاري 22 كارگاه پژوهشي در سال تحصيلي 98 راداشته ايم.
وي در خصوص واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان ولي عصر(ع) و رازي اظهارداشت: اين مراكز در حال انجام خدمات مشاوره به دانشجويان ، اعضاءهيأت علمي، وپرسنل، هماهنگي برگزاري جلسات دفاع دانشجويي، كنفرانس كارگاههاي آموزشي و مشاركت دربرگزاري ژورنال كلاب مي باشند.
معاون تحقيقات وفناوري دانشگاه تصريح كرد: يكي از كارهاي خوبي كه انجام شدطرح جامع سلامت سالمندان بود و اين طرح با همكاري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دفتر سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي و مركز سلامت سالمندان پژوهشگاه غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران از مهرسال 97 شروع شد كه در فاز اول آن تعداد 1800 نفر سالمنددر سطح شهري و روستايي شهرستان بيرجند مورد بررسي قرار گرفتند.و خوشبختانه فاز اول اين طرح از جمله طرحهايي بود كه به ستاد استاني پژوهش راه يافت و در بين 15 طرح راه يافته جزو 3 طرح برترشناخته شد.
دكتر كاظمي در اين خصوص افزود: يكي از طرحهاي زيرساختي كه در خيلي از دانشگاهها از سال 95 كارهاي اوليه آن شروع شده ، تاكنون مبلغ 15ميليارد ريال از وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشكي دريافت شده كه مبلغ 1 ميليارد ريال آن به حوزه تحقيقات و 5 ميليارد ريال آن به كارهاي اداري اختصاص يافته كه در حال انجام ميباشد .
وي در خصوص فعاليتهاي فناوري سلامت دانشگاه اظهار داشت: ارتباطات خوبي كه با استانداري و بنياد نخبگان استان داشته ايم امسال توانستيم در چهارمين دوره طرح شهيد احمدي روشن شركت كنيم كه 2 طرح از اساتيد به مبلغ 400 ميليون ريال پذيرفته شد. همچنين 23 طرح به قسمت استاني به عنوان طرحهاي فناورانه با محوريت محصولات استاني ارسال شد كه 7 طرح پذيرفته شده و 7 طرح پذيرفته شده از آن دانشگاه علوم پزشكي بوده است.
دكتر كاظمي همچنين در اين مراسم اعلام كرد كه در سال گذشته 14 پايان نامه به اتمام رسيد كه ازاين تعداد 10 پايان نامه مربوط به دوره پزشكي عمومي و 4 عدد ديگر آن مربوط به تحصيلات تكميلي مي باشد
در ادامه اين مراسم مجري طرح جامع بررسي سلامت سالمندان شهرستان بيرجند  اظهارداشت:  اين طرح با هدف كلي تعيين شيوع سندروم هاي سالمندي شهرستان بيرجند صورت گرفت كه جامعه مورد مطالعه در اين طرح1400 نفراز سالمندان ساكن در شهر بيرجندو 400 نفر ساكن درمناطق روستايي بود .
 
  دكتر ميترا مودي افزود: در ابتداي اين طرح ودر خصوص ارائه آموزشهاي لازم نياز به جذب پرسشگرداشتيم كه با فراخوان جذب پرسشگرو دعوت درطرح تحقيقاتي، از فارغ التحصيلان، دانشجويان مقطع كارشناسي در رشته هاي بهداشت عمومي ، آموزش بهداشت، پرستاري، و روانشناسي، دعوت به عمل آمد ودر نهايت پس از اطمينان ازداوطلبين و ارائه آموزشهاي لازم به آنها ، سرخوشه ها مشخص گرديدكه با مراجعه به درب منازل و انجام پرسش و پاسخ طرح سلامت سالمندان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. همچنين اياب و ذهاب سالمندان به طور مداوم و هرروز صبح به مركز تحقيقات دانشگاه انجام ميگرفت.
وي اظهارداشت: مرحله دوم  طرح با همكاري متخصصين نورولوژيست و راديولوژي شروع شده تا باانجام تستهاي تخصصي در خصوص اختلال شناختي ودر صورت نياز به معاينات تخصصي كه توسط متخصصين  مغز و اعصاب، روانپزشك .. انجام خواهد شدو از 1800 نفري كه در مرحله اول مورد ارزيابي قرارگرفته اند، آنهايي كه مشكل شناختي دارند به همكاران متخصص معرفي خواهند شد كه دراين زمينه جلساتي نيز با همكاران پزشك متخصص صورت گرفته است.
 
 در ادامه اين مراسم دكتر عليرضا احسانبخش عضو هيأت علمي دانشگاه در خصوص جايزه احسان اظهارداشت: اين جايزه براي ايجاد يك كار خير خواهانه و علمي است بدين شكل كه هركدام از همكاران و ساير افرادي كه مي خواهند در زمينه علم و پژوهش فعاليتي داشته باشند با احداث، يا نامگذاري يك جايزه تحقيقاتي و تأمين بودجه آن ميتوانند در گسترش علم و پژوهش كمك كنند. وي با اظهار اينكه با توجه به فعاليت بنده در حوزه تخصصي راديولوژي خاطرنشان كرد: اين جايزه به پژوهشگراني تعلق خواهد گرفت كه در زمينه طرح هاي پژوهشي راديولوژي به فعاليت بپردازند. دكتر احسانبخش اعلام داشت: تا سقف ده ميليون تومان از اجراي اين طرح هاي پژوهشي حمايت مالي صورت خواهد گرفت.
پايان بخش اين مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه در يكسال اخير بود.
 
 
 
 
منبع:
كميته تحقيقات دانشجويي
تعداد بازدید:
36
تاریخ:
1398/09/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal